O NAS

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1997 roku od dużych projektów szkoleniowych i badawczych dla motoryzacji a niedługo później dla wielu zróżnicowanych i odległych od siebie branż. Znakiem rozpoznawczym MRG jest interdyscyplinarne podejście do działalności doradczej czy diagnostycznej. Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów i programów  współpracy z naszymi Klientami  które nierzadko trwały przez kilka lat.

Obecnie znakiem rozpoznawczym Marketing Research Group jest promowanie i propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zawartymi w dokumencie ISO 26000 Post Publication Organization Strategy Advisory Group (PPO SAG) Social Responsibility Communication Protocol.

PROMUJEMY INNOWACYJNOŚĆ – UPOWSZECHNIAMY OGÓLNĄ TEORIĘ INNOWACJI

Ogólna Teoria Innowacji (GTI – General Theory of Innovation) została stworzona w USA przez Grega Yezerskego w II połowie XX wieku pod wpływem TRIZ (Genrich Artschuller), Tektologii (Alexander Bogdanov) oraz Ogólnej Teorii Systemów. Stosowana jest do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z działalnością człowieka i rozwojem cywilizacji. Bazuje na przekonaniu, iż bardziej wartościowe jest nieidealne rozwiązanie które rozwiązuje w znacznym stopniu problem niż idealne rozwiązanie które nie rozwiązuje problemu w ogóle.

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM – WYKONUJEMY DIAGNOZY POTRZEB ROZWOJOWYCH

DPR – Diagnoza Potrzeb Rozwojowych to autorskie narzędzie zaprojektowane i wdrożone z sukcesem  w wielu firmach  przez Krzysztofa Stadlera. Jego istotnym elementem jest tworzenie ISA – Indywidualnych Strategii Adaptacyjnych oraz IPD – Indywidualnych Planów Działania. DPR pozwala  na przełamywaniu w firmach indywidualnych strategii adaptacyjnych pracowników nastawionych na przywykanie do niemożności rozwiązania napotkanych problemów. Rekomendacje których dostarcza DPR ułatwiają zmienianie  postaw pracowników w kierunku wytwarzania praktycznych nawyków działań nakierowanych na aktywne radzenie sobie z problemami a nie na unikanie ich.

UPOWSZECHNIAMY SZACUNEK DLA PRAWA – PROWADZIMY MEDIACJE

Marketing Research Group wspiera Stowarzyszenie Mediatorów „Consensus”. Krzysztof Stadler jest mediatorem Sądu Okręgowego w Katowicach i aktywnie promuje rozwój idei mediacji, będąc także autorem studiów podyplomowych z mediacji na Wyższej Szkole Bankowej w Pozaniu, Filia w Chorzowie.